สมาชิกหมายเลข 4645472 http://onebody.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-02-2020&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-02-2020&group=1&gblog=45 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท กำหนดราคาน้ำมัน เอาเปรียบประชาชนจริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-02-2020&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-02-2020&group=1&gblog=45 Tue, 04 Feb 2020 13:10:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=29-01-2020&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=29-01-2020&group=1&gblog=44 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุ้นราคาหุ้น PTTOR เข้าตลาดตามแผนต้นปีนี้ !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=29-01-2020&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=29-01-2020&group=1&gblog=44 Wed, 29 Jan 2020 11:35:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-01-2020&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-01-2020&group=1&gblog=43 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้แจงข้อเท็จจริง เรื่อง ปตท กำหนดราคาน้ำมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-01-2020&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-01-2020&group=1&gblog=43 Tue, 28 Jan 2020 14:04:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-01-2020&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-01-2020&group=1&gblog=42 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องหุ้น ปตท ทักษิณ เกี่ยวข้องอย่างไรกับ ปตท.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-01-2020&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-01-2020&group=1&gblog=42 Wed, 22 Jan 2020 10:07:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-01-2020&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-01-2020&group=1&gblog=41 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับภารกิจยุทธศาสตร์ Sustainable Growth for All]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-01-2020&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-01-2020&group=1&gblog=41 Tue, 21 Jan 2020 10:30:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-01-2020&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-01-2020&group=1&gblog=40 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราคาน้ำมันแพง กระทบเศรษฐกิจแย่ไปด้วยจริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-01-2020&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-01-2020&group=1&gblog=40 Wed, 15 Jan 2020 10:04:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=14-01-2020&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=14-01-2020&group=1&gblog=39 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปี 2563 กับราคาหุ้น PTTOR ที่ทุกคนรอคอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=14-01-2020&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=14-01-2020&group=1&gblog=39 Tue, 14 Jan 2020 12:56:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=09-01-2020&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=09-01-2020&group=1&gblog=38 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาน้ำมัน ใครเป็นผู้กำหนด ปตท กำหนดราคาน้ำมัน จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=09-01-2020&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=09-01-2020&group=1&gblog=38 Thu, 09 Jan 2020 11:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-01-2020&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-01-2020&group=1&gblog=37 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรรูป ปตท นำเงินส่งรัฐสูงสุดอย่างต่อเนื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-01-2020&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-01-2020&group=1&gblog=37 Wed, 08 Jan 2020 10:20:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-01-2020&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-01-2020&group=1&gblog=36 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรรูปรอบ 2 ปตท. เพื่อใคร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-01-2020&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-01-2020&group=1&gblog=36 Mon, 06 Jan 2020 14:43:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-01-2020&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-01-2020&group=1&gblog=35 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับ ยุทธศาสตร์ Sustainable Growth for All]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-01-2020&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-01-2020&group=1&gblog=35 Thu, 02 Jan 2020 15:25:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-12-2019&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-12-2019&group=1&gblog=34 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท.จะเอาบริษัทฯลูกเข้าตลาด ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-12-2019&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-12-2019&group=1&gblog=34 Tue, 24 Dec 2019 11:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-12-2019&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-12-2019&group=1&gblog=33 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-12-2019&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-12-2019&group=1&gblog=33 Tue, 17 Dec 2019 12:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-12-2019&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-12-2019&group=1&gblog=32 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[สาเหตุของการแปรรูป ปตท คืออะไร? ใครได้ประโยชน์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-12-2019&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-12-2019&group=1&gblog=32 Wed, 11 Dec 2019 11:05:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=03-12-2019&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=03-12-2019&group=1&gblog=31 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาหุ้น PTTOR ทำไม? ถึงยังไม่เข้าตลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=03-12-2019&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=03-12-2019&group=1&gblog=31 Tue, 03 Dec 2019 13:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=27-11-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=27-11-2019&group=1&gblog=30 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร? เมื่อปตท.เอาบริษัทฯลูกเข้าตลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=27-11-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=27-11-2019&group=1&gblog=30 Wed, 27 Nov 2019 12:52:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-11-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-11-2019&group=1&gblog=29 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรรูป ปตท ประเทศชาติได้ประโยชน์อย่างไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-11-2019&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-11-2019&group=1&gblog=29 Tue, 26 Nov 2019 14:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=28 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับการเป็น CEO องค์กรใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=28 Tue, 19 Nov 2019 14:08:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=27 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท กำหนดราคาน้ำมัน จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=19-11-2019&group=1&gblog=27 Tue, 19 Nov 2019 11:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-11-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-11-2019&group=1&gblog=26 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราคาน้ำมันแพง? น้ำมันแพงแล้วมันแย่จริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-11-2019&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-11-2019&group=1&gblog=26 Fri, 15 Nov 2019 14:25:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-11-2019&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-11-2019&group=1&gblog=25 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมภาษณ์พิเศษ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-11-2019&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=11-11-2019&group=1&gblog=25 Mon, 11 Nov 2019 16:14:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-11-2019&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-11-2019&group=1&gblog=24 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาหุ้น PTTOR ความหวังใหม่ของนักลงทุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-11-2019&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=06-11-2019&group=1&gblog=24 Wed, 06 Nov 2019 13:20:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-11-2019&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-11-2019&group=1&gblog=23 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรรูป ปตท สร้างประโยชน์ให้ใครกันแน่!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-11-2019&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-11-2019&group=1&gblog=23 Mon, 04 Nov 2019 15:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-10-2019&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-10-2019&group=1&gblog=22 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร กับการเป็น CEO องค์กรใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-10-2019&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=28-10-2019&group=1&gblog=22 Mon, 28 Oct 2019 17:00:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-10-2019&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-10-2019&group=1&gblog=21 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาหุ้น PTTOR ที่น่าจับตามอง ก่อนตัดสินใจลงทุน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-10-2019&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=21-10-2019&group=1&gblog=21 Mon, 21 Oct 2019 14:36:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-10-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-10-2019&group=1&gblog=20 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[แปรรูปรอบ 2 ปตท. ใครได้ประโยชน์ ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-10-2019&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=15-10-2019&group=1&gblog=20 Tue, 15 Oct 2019 14:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-10-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-10-2019&group=1&gblog=19 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ราคาหุ้น PTTOR จะเป็นอย่างไร? เมื่อเข้าตลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-10-2019&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-10-2019&group=1&gblog=19 Tue, 08 Oct 2019 10:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-10-2019&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-10-2019&group=1&gblog=18 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้น หมดเร็ว PTTOR คืออะไร เกี่ยวอะไรกับปตท ???]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-10-2019&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-10-2019&group=1&gblog=18 Tue, 01 Oct 2019 10:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-09-2019&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-09-2019&group=1&gblog=17 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท ทุจริตคดีปลูกปาล์ม ข่าวนี้มีมูลมากน้อยแค่ไหน เชื่อถือได้หรือไม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-09-2019&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=17-09-2019&group=1&gblog=17 Tue, 17 Sep 2019 13:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=13-08-2019&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=13-08-2019&group=1&gblog=16 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท กำหนดราคาน้ำมัน ทำให้ราคาน้ำมันในประเทศพุ่งสูงจริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=13-08-2019&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=13-08-2019&group=1&gblog=16 Tue, 13 Aug 2019 12:57:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-07-2019&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-07-2019&group=1&gblog=15 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความรู้จัก “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” ผู้บริหารคนใหม่ ปตท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-07-2019&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=22-07-2019&group=1&gblog=15 Mon, 22 Jul 2019 15:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-07-2019&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-07-2019&group=1&gblog=14 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท. พ้นผิด ข้อกล่าวหา ปตท.โกงชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-07-2019&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=08-07-2019&group=1&gblog=14 Mon, 08 Jul 2019 16:46:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-07-2019&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-07-2019&group=1&gblog=13 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตทกับผู้บริหารคนใหม่ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” รอดหรือร่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-07-2019&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=01-07-2019&group=1&gblog=13 Mon, 01 Jul 2019 10:49:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-06-2019&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-06-2019&group=1&gblog=12 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไมราคาน้ำมันแพง ต้องน้ำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศจริงหรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-06-2019&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=24-06-2019&group=1&gblog=12 Mon, 24 Jun 2019 11:32:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=18-06-2019&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=18-06-2019&group=1&gblog=11 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[CEO ปตทคนใหม่ “ชาญศิลป์ ตรีนุชกร” จะรอดหรือจะร่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=18-06-2019&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=18-06-2019&group=1&gblog=11 Tue, 18 Jun 2019 11:24:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=10-06-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=10-06-2019&group=1&gblog=10 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท โกงชาติ เอาเงินเข้ากระเป๋าจริงหรือลวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=10-06-2019&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=10-06-2019&group=1&gblog=10 Mon, 10 Jun 2019 12:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-05-2019&group=1&gblog=9 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ชาญศิลป์ ตรีนุชกร CEO คนใหม่ ผู้เปลี่ยนแปลง ปตท จริงหรือ?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-05-2019&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=02-05-2019&group=1&gblog=9 Thu, 02 May 2019 11:41:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-03-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-03-2019&group=1&gblog=8 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปตท. กำหนดราคาน้ำมันจริงหรือไม่? มาดูคำตอบกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-03-2019&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-03-2019&group=1&gblog=8 Mon, 04 Mar 2019 15:34:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-02-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-02-2019&group=1&gblog=7 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[หุ้น ปตท ทักษิณถือมากสุดจริงหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-02-2019&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=26-02-2019&group=1&gblog=7 Tue, 26 Feb 2019 11:35:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-12-2018&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-12-2018&group=1&gblog=6 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาเรื่อง “สิว” เป็น ๆ หาย ๆ พอสิวลด ก็เหลือรอยสิวแก้ยังไงดี?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-12-2018&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-12-2018&group=1&gblog=6 Tue, 04 Dec 2018 11:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-11-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-11-2018&group=1&gblog=4 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าของ ปตท คือใคร อยากได้คำตอบเชิญทางนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-11-2018&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-11-2018&group=1&gblog=4 Mon, 12 Nov 2018 17:38:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-07-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-07-2018&group=1&gblog=3 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรโมชั่นเครื่องกรองน้ำลุกซ์ ลดสูงสุด 20% เมื่อซื้อผ่านทาง Shopee]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-07-2018&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=12-07-2018&group=1&gblog=3 Thu, 12 Jul 2018 15:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-07-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-07-2018&group=1&gblog=2 http://onebody.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผู้ชาย มีความจำเป็นต่อร่างกายหรือไม่?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-07-2018&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=onebody&month=04-07-2018&group=1&gblog=2 Wed, 04 Jul 2018 15:23:04 +0700